Съобщение за разрешения за изработване на поект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 26 November 2021, 14:30
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 160 Last changed: 14:32:25, 26 November 2021