Съобщения до собственици и носители на ограничени вещни права по плана на - с.Маринка, ж.к.Братя Миладинови, Лесопарк Росенец, с.Брястовец, бивша местност "Хаджиева нива" и кв.Крайморие

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 11 February 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 984 Last changed: 16:41:35, 11 February 2021