Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени заповеди с които се разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ по ПНИ на с.о."Острица-1", землище кв.Банево, по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово, кв.Черно море, кв.Рудник и

Posted on: Tuesday, 9 March 2021, 00:00
Valid till: Friday, 9 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1240 Last changed: 11:42:54, 09 March 2021