Съобщесние до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XIII-71 и УПИ XII-72 в кв.22 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 30 August 2021
Valid till: Sunday, 12 September 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 266 Last changed: 09:51:42, 30 August 2021