Свободни позиции за разполагане на сезонни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Изгрев“

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 14 April 2021, 00:00
Valid till: Saturday, 17 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1304 Last changed: 10:44:13, 16 April 2021