Удължаване срока за Обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.

Posted on: Friday, 9 September 2022, 00:00
Valid till: Thursday, 22 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 518 Last changed: 14:06:16, 09 September 2022