УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ ИЛИ ВЕТЕРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Posted on: Thursday, 9 March 2023, 14:03
Valid till:

Файлове:

Документ0.pdf
Номер: Документ0.pdf
Дата: 09.03.2023 / 14:07

Download as PDFDownload as PDF Views: 506 Last changed: 14:08:15, 09 March 2023