В Държавен вестник бр.63 от 06.08.2022г. е обнародвано съобщение за одобрен прект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват част от територията на ПЗ "Север"

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 9 August 2022, 13:37
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 233 Last changed: 13:39:32, 09 August 2022