Concessions

Отчети

1. Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен паркинг на три нива, вкл. инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера

2. Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД.