Издадено е Решение БС-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Font size: A A A back
Wednesday, 1 February 2023
Posted by: Маринета Николова

Файлове:

БС-14-ЕО(01_02_2023).pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 136 Last changed: 15:06:46, 01 February 2023