Description of the accessible environment on the territory of the municipality

Звукови сигнализатори, указващи вход на сграда

информация

информация

Звукови сигнализатори, указващи зелен сигнал на светофарна уредба

Звукови сигнализатори, указващи зелен сигнал на светофарна уредба

Пулт за управление

Пулт за управление

Списък на обществените сгради на територята на Община Бургас, снабдени със звукови сигнализатори за указване на вход в помощ на хората със зрителни увреждания