"Ghosts"-theater play

"Ghosts"-theater play

18 ноември 2019 19:00 - 18 ноември 2019 21:00

Theater play by Henrik Ibsen
Director: Boyka Velkova
Stage designer Martina Varieska
Cast: Boika Velkova, Zlatko Angelov, Iva Papazova, Nikola Parashkevov, Nikolay Stoimenov

 

download in pdf last update: 2019-12-05 13:53:33