Двудневно практическо обучение на тема „Библиотеките и поколение Z" в регионалната библиотека &

Font size: A A A back
Двудневно практическо обучение на тема „Библиотеките и поколение Z" в регионалната библиотека &

11 November 2020 10:00 - 12 November 2020 18:00

Upcoming events

Download as PDFDownload as PDF Last changed: 2020-11-07 12:49:36