Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Бургас

Моля, отговорете на всеки един от следните въпроси коректно така, както Вие мислите.
All fields are required!
Компетентност
Отношение към гражданите