Health

Medical catalog
Medical catalog

Medical catalog

Municipal hospitals
Municipal hospitals

Municipal hospitals

Nurseries
Nurseries

Nurseries

Social units
Social units

Social units

Menu of Home Social Patronage
Menu of Home Social Patronage

Menu of Home Social Patronage

Administration

News from HealthAnnouncements

Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

На основание  чл. 49, ал.2 от Нарадба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Бургас публикува Анализ на…