•  Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора

Компетентност:   

- компетентни- 10 отговора

download in pdf visits: 11657 last update: 16:23:30, 21 March 2016