Схеми за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ

download in pdf visits: 15078 last update: 09:29:09, 08 October 2020