Схеми за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ

download in pdf visits: 16323 last update: 10:05:51, 04 November 2020