Profiled schools

Гимназия с преподаване на английски език  ”Гео Милев”

2. Немска езикова гимназия "Гьоте"

Гимназия с преподаване на немски език

3. Профилирана гимназия за романски езици ”Раковски”

4. Профилирана природоматематическа гимназия ”Академик Никола Обрешков”

Природоматематическа гимназия  ”Академик Никола Обрешков”

5. Профилирана гимназия за чужди езици ”В.Левски”

download in pdf visits: 94694 last update: 16:16:07, 26 October 2020