Kindergartens

Test

1. Детска градина “Морска звезда”

Детска градина

4. Детска градина “Калина Малина “

Детска градина Калина Малина

5. Детска градина “Иглика”

Детска градина “Иглика”

6. Детска градина “Р.Босилек”

7. Детска градина “Райна Княгиня”

8. Детска градина “Брезичка”

Детска градина “Брезичка”

9. Детска градина "Делфин"

ОДЗ №9

10. Детска градина “Славейче”

11. Детска градина “Коледарче”

12. Детска градина “Радост”

13. Детска градина "Надежда" Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

ЦДГ №13 “Надежда”

14. Детска градина"Изгрев"

15. Детска градина "Моряче"

16. Детска градина “Детелина”

17. Детска градина “Веселушко”

18. Детска градина “Ален мак”

Детска градина „Ален мак

19. Детска градина “Звездица”

1. ЦДГ N 1 “Звездица”

20. Детска градина “Х.К.Андерсен”

2. ЦДГ N 2  “Х.К.Андерсен”

21. Детска градина  “Калинка”

Детска градина  “Калинка” - кв. Рудник с филиал в кв. Черно море

22. Детска градина “Златна рибка”

23. Детска градина “Вълшебство”

25. Детска градина “Пламъче”

27. Детска градина “Чайка”

9. ЦДГ N11  “Чайка”

28. Детска градина “Здравец”

29. Детска градина “Раковина”

Детска градина

30. Детска градина “Златно ключе”

14. ЦДГ N20  “Златно ключе”

31. Детска градин “Синчец”

32. Детска градина “Теменуга”

ДГ ТЕМЕНУГА

33. Детска градина “Пролетна дъга” с. Маринка с филиал в с. Извор

ДЕТСКА ГРАДИНА ПИНОКИО

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - БУРГАС
download in pdf visits: 151189 last update: 16:33:23, 15 January 2021