Municipal hospital

8b68f760e432f105546b45ffe6e657c2.jpg

bc2024d863e022f5f71b31cec2b55a5a.jpg

0f435b6ec427fdb217318b3d0f0cf4b0.jpg

81324bd8b3e3c8c208f97a3a2e304c85.jpg

10363b077ed8721573056827aa8fc5fa.png

0c38aefd8fcdd14438653287f8b1ebb3.jpg

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

f46c6160740501795c5c51d51f652274.jpg

Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
тел./факс 056/88-09-04
е-mail: mc2_ _ bourgas@abv.bg
Управител-д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 
056/88-09-01, 056/88-09-02
Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ СЪС ЗДРАВНА КАСА (ТАЛОН НАПРАВЛЕНИЕ) И СВОБОДЕН ПРИЕМ, ИЗВЪРШВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ВИСОКОСПЕЦИАЛИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК)
Специализирани лекарски комисии (СЛКК)
Издаване на всички видове медицински свидетелства и документи

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

11540adf63600ef17d386c700fa95202.jpg

download in pdf visits: 160208 last update: 10:21:17, 26 October 2017