Municipal hospital

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Снимка на болницата

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

цпз

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

ДКЦ1

ДКЦ2

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

1

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

download in pdf visits: 182619 last update: 12:21:01, 23 October 2020