Municipal hospital

Снимка на болницата

цпз

ДКЦ1

ДКЦ2

1

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
тел./факс 056/88-09-04
е-mail: mc2_ _ [email protected]
Управител-д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 
056/88-09-01, 056/88-09-02
Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ СЪС ЗДРАВНА КАСА (ТАЛОН НАПРАВЛЕНИЕ) И СВОБОДЕН ПРИЕМ, ИЗВЪРШВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ВИСОКОСПЕЦИАЛИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК)
Специализирани лекарски комисии (СЛКК)
Издаване на всички видове медицински свидетелства и документи

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

download in pdf visits: 180842 last update: 10:31:02, 23 July 2020