Иван Гавраилов - общински съветник и председател на комисията - i.gavrilov@burgascouncil.org;
Костадин Андонов - общински съветник - k.andonov@burgascouncil.org;
Тодор Йосифов - общински съветник - t.yosifov@burgascouncil.org;
Георги Събев - общински съветник - g.sabev@burgascouncil.org
д-р Антонио Душепеев - общински съветник - a.dushepeev@burgascouncil.org
Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" - k.stoychev@burgas.bg;
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности" - i.strateva@burgas.bg

download in pdf visits: 19152 last update: 09:51:42, 08 April 2020