Иван Гавраилов - общински съветник и председател на комисията - [email protected];
Костадин Андонов - общински съветник - [email protected];
Тодор Йосифов - общински съветник - [email protected];
Георги Събев - общински съветник - [email protected]
д-р Антонио Душепеев - общински съветник - [email protected]
Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" - [email protected];
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности" - [email protected]

download in pdf visits: 21907 last update: 10:00:11, 07 January 2021