Internal rules

Font size: A A A back

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА