ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II - за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.