ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в частични избори на 27 септември 2020г.