Проект „Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга“ – с.Равнец

Font size: A A A back
Friday, 1 October 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Проект „Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга“ – с.Равнец
Download as PDFDownload as PDF Views: 798 Last changed: 09:58:23, 01 October 2021