КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 1“

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 2“

3. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3“

9.„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Ронкали“

10. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“

19. „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства“