КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

Font size: A A A back

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2020 ГОДИНА

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2020 ГОДИНА

22. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

25. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2