КАМПАНИЯ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ