С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността: стажант - одитор в Дирекция “Вътрешен одит“ при Общинска администрация – Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 1 June 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 13 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 571 Last changed: 09:48:40, 01 June 2023