СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 7 September 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 13 September 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 354 Last changed: 10:37:29, 08 September 2023