СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Рехабилитатор", в Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Бургас, к – с „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ № 9

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 13 March 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 14 March 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 446 Last changed: 08:41:18, 14 March 2023