СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: - Експерт „Социални дейности“ – 6 работни места - Експерт „Правно обслужване“ – 1 работно място

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 18 May 2023, 00:00
Valid till: Saturday, 27 May 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 980 Last changed: 15:49:51, 18 May 2023