СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности в Преходно жилище: Социален работник – 1 работно място

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 13 December 2021, 16:00
Valid till: Wednesday, 15 December 2021, 12:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 894 Last changed: 16:22:22, 13 December 2021