СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ за длъжността: ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” В ДЕТСКА ЯСЛА в ДГ ”РАЙНА КНЯГИНЯ” гр. БУРГАС на 03.07.2023 година

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 30 June 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 4 July 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 541 Last changed: 16:50:23, 30 June 2023