СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 13 March 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 21 March 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 365 Last changed: 09:05:04, 13 March 2023