СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – общностен координатор“ към Международен младежки център - Бургас, Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 13 March 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 21 March 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 509 Last changed: 09:08:51, 13 March 2023