СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Психолог за психична и психосоциална подкрепа“ към Международен младежки център – Бургас, Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 13 March 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 21 March 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 628 Last changed: 09:09:55, 13 March 2023