СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 9 September 2022, 09:18
Valid till: Wednesday, 21 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 590 Last changed: 16:52:32, 28 October 2022