СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати по документи за провеждане на интервю по подбора за длъжността „сътрудник социални дейности“ в ЦНСТДБУ гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 16 June 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 21 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 575 Last changed: 10:52:43, 16 June 2023