Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г. е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военном...

Thursday, 30 May 2024
Posted by: Димитринка Костадинова
Image 1074527
Download as PDFDownload as PDF Views: 792 Last changed: 11:47:49, 30 May 2024