ЗАПОВЕД №165/16.02.1998Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕН КАДАСТРАЛНИЯТ, ЗАСТРОИТЕЛНИЯТ И РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА КВ. ПОБЕДА И КВ. АКАЦИИТЕ, ГР.БУРГАС

Font size: A A A back
Tuesday, 7 February 2023
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Заповед ОТЧУЖДАВАНЕ OK – Копие.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 392 Last changed: 17:09:49, 07 February 2023