Заповеди за предоставяне за ползване проектираните в плана за земеразделяне на землищата на Община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г.,

Tuesday, 3 January 2023
Posted by: Атанас Сиреков

Файлове:

Заповед № 3/03.01.2023 г. - Банево

Заповед № 2/03.01.2023 г. - Бургас

Заповед № 8/03.01.2023 г. - Горно Езерово

Заповед № 12/03.01.2023 г. - Изворище

Заповед № 9/03.01.2023 г. - Долно Езерово

Заповед № 4/03.01.2023 г. - Братово

Заповед № 19/03.01.2023 г. - Твърдица

Заповед № 11/03.01.2023 г. - Извор

Заповед № 10/03.01.2023 г. - Димчево

Заповед № 5/03.01.2023 г. - Брястовец

Заповед № 17/03.01.2023 г. - Равнец

Заповед № 7/03.01.2023 г. - Ветрен

Заповед № 16/03.01.2023 г. - Миролюбово

Заповед № 18/03.01.2023 г. - Сарафово

Заповед № 14/03.01.2023 г. - Маринка

Заповед № 15/03.01.2023 г. - Меден Рудник

Заповед № 13/03.01.2023 г. - Лозово

Заповед № 6/03.01.2023 г. - Българово

Download as PDFDownload as PDF Views: 381 Last changed: 14:25:05, 03 January 2023