ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРОЕКТИРАНИТЕ В ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ИМОТИ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ПОПАДАЩИ В МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 Г.

Font size: A A A back
Tuesday, 2 January 2024
Posted by: Атанас Сиреков

Файлове:

Заповед № 1/02.01.2024 г. - гр. Бургас

Заповед № 3/02.01.2024 г. - кв. Банево

Заповед № 4/02.01.2024 г. - с. Братово

Заповед № 5/02.01.2024 г. - гр. Българово

Заповед № 6/02.01.2024 г. - кв. Ветрен

Заповед № 7/02.01.2024 г. - кв. Горно Езерово

Заповед № 8/02.01.2024 г. - кв. Долно Езерово

Заповед № 9/02.01.2024 г. - с. Димчев

Заповед № 10/02.01.2024 г. - с. Извор

Заповед № 11/02.01.2024 г. - с. Изворище

Заповед № 12/02.01.2024 г. - кв. Лозово

Заповед № 13/02.01.2024 г. - с. Маринка

Заповед № 14/02.01.2024 г. - Меден Рудник

Заповед № 15/02.01.2024 г. - с. Миролюбово

Заповед № 16/02.01.2024 г. - с. Равнец

Заповед № 17/02.01.2024 г. - кв. Рудник

Заповед № 18/02.01.2024 г. - кв. Сарафово

Заповед № 19/02.01.2024 г. - с. Твърдица

Download as PDFDownload as PDF Views: 295 Last changed: 16:09:36, 08 January 2024