Membership in international organisations

Международна асоциация за обществен транспорт UITP (Union Internationale des Transports Publics)

Международна асоциация за обществен транспорт UITP (Union Internationale des Transports Publics)

CIVITAS

CIVITAS

Living.in.eu

Living.in.eu

B40 Network of Balkan Cities

B40 Network of Balkan Cities

Мисии на ЕС: Адаптация към Климатичните промени

Мисии на ЕС: Адаптация към Климатичните промени

Мисия Иновации: Градски Преход на Конвента на Кметовете

Мисия Иновации: Градски Преход на Конвента на Кметовете

Craft Cities (Creating Actionable Futures)

Craft Cities (Creating Actionable Futures)

Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors)

Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors)

Green City Accord

Green City Accord