Municipal property register up to 2005

Регистър на общинска собственост