213 проекта за саниране на жилищни блокове подаде Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост

Font size: A A A back
Friday, 2 June 2023
Posted by: Димитър Шишманов
213 проекта за саниране на жилищни блокове подаде Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост
Download as PDFDownload as PDF Views: 6771 Last changed: 19:34:33, 02 June 2023