ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

Monday, 31 August 2020
Posted by: Dimitrinka Kostadinova

Last news

All news
download in pdf visits: 445 last update: 11:49:11, 08 September 2020