ДГ „Калинка“ организира обучение на родители по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Font size: A A A back
Wednesday, 5 October 2022
Posted by: Радостин Рачев
ДГ „Калинка“ организира обучение на родители по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Download as PDFDownload as PDF Views: 671 Last changed: 13:50:51, 07 October 2022