Ето кой повреди 34 осветителни стълба по ул. „Места“, помогнете за разпознаването му!

Monday, 22 March 2021
Posted by: Стефан Минчев
Lazur bl_38_Lazur bl_38_2021_03_20_15_15_38.jpg
Download as PDFDownload as PDF Views: 6434 Last changed: 16:40:09, 22 March 2021