Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора Компетентност:    - компетентни- 10 отговора