Информация за гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за изборите за членове на европейския парламенти и народно събрание на 9 юни 2024г.

Wednesday, 29 May 2024
Posted by: Димитринка Костадинова
Image 1074514
Download as PDFDownload as PDF Views: 304 Last changed: 16:09:20, 29 May 2024